S objednanými přípravky zasíláme informace, jak správně užívat homeopatika, Schüsslerovy soli i Bachovy esence, abyste dosáhli plného úspěchu. Neboť důležité je nejen vědět, CO užívat, ale též JAK to užívat. Seznamte se s rozsahem naší nabídky – rolujte na monitoru dolů.

Sinupret kapky 100 ml

Kód: BNR-11
Neohodnoceno
Značka: BIONORICA AG
220 Kč –4 %
Sinupret perorální kapky 100ml
220 Kč –4 % 210 Kč
Skladem (>7 ks)
Můžeme doručit do:
22.07.2024

Sinupret kapky 100 ml

Rostlinný léčivý přípravek s obsahem 5 rostlinných extraktů, který napomáhá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest. Užívá se jestliže máte rýmu, jste nachlazení nebo trpíte zánětem vedlejších dutin nosních. Rozpouští hustý hlen, uvolňuje nos a nosní dutiny, uleví od tlaku a bolesti hlavy při nachlazení, podporuje léčbu antibiotik. Vhodný k léčbě rýmy i u malých dětí od 2 let, které ještě neumí smrkat.

Léková forma: Čirá, žlutohnědá tekutina.

Léčivá látka a její množství: 100 g (odpovídá 102 ml) obsahuje: Herbarum extractum pro Sinupret 29,0 g: Gentianae radix 0,2 g; Primulae flos 0,6 g; Rumicis herba 0,6 g; Sambuci flos 0,6 g; Verbenae herba 0,6 g.

Jak užívat:
Dospělí a děti od 12 let: jednorázově 50 kapek (3 ml), třikrát denně. Denní dávka 150 kapek (9 ml)
Děti od 6 do 11 let: jednorázově 25 kapek (1,5 ml), třikrát denně. Denní dávka 75 kapek (4,5 ml)
Děti od 2 do 5 let: jednorázově 15 kapek (0,9 ml), třikrát denně. Denní dávka 45 kapek (2,7 ml)

Na co si dát pozor: Podání tohoto přípravku v těhotenství je možné, ale vždy by mělo být konzultováno s lékařem. Není vhodné pro kojící ženy.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení: 100 ml

Nežádoucí účinky: Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10.
Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Detailní informace

Detailní popis produktu

1
sp.zn.sukls127974/2021
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Sinupret perorální kapky, roztok
Tekutý extrakt z hořcového kořene, prvosenkového květu, šťovíkové nati, květu bezu černého
a sporýšové nati
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7–14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Sinupret, perorální kapky, roztok (dále jen Sinupret) a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret užívat
3. Jak se Sinupret užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sinupret uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE SINUPRET A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Sinupret je rostlinný léčivý přípravek, který se užívá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální léčbě. Podporuje rozpouštění a vylučování hlenů.
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající i děti starší než 2 roky.
Charakteristickými příznaky akutního nekomplikovaného zánětu vedlejších nosních dutin jsou výtok z nosu, následně ucpaný nos a překrvení nosní sliznice. Vyskytuje se i bolest tváře nebo hlavy, která se často prohlubuje při předklonění nebo vyvíjení tlaku palcem na postiženou oblast obličeje, a pocit tlaku v obličeji, hlavně kolem nosu.
Pacienti s chronickými záněty vedlejších dutin nosních a dýchacích cest mohou tento přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINUPRET UŽÍVAT
Neužívejte Sinupret,
- jestliže jste alergický(á) na hořcový kořen, prvosenkový květ, květ bezu černého, šťovíkovou nať, sporýšovou nať nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
2
Upozornění a opatření
Poraďte se se svým lékařem, jestliže u Vás příznaky přetrvávají déle než 7-14 dní, horší se nebo se opakovaně vracejí a/nebo pokud trpíte přetrvávající nebo vysokou horečkou, silnou bolestí hlavy, otokem obličeje nebo nejasnými potížemi.
Pokud máte citlivý žaludek nebo trpíte známou žaludeční poruchou je třeba zvláštní opatrnosti při užívání tohoto léku. Sinupret užívejte nejlépe po jídle se sklenicí vody.
Děti
Sinupret není určen pro děti mladší 2 let vzhledem k nedostatku dostatečných údajů.
Další léčivé přípravky a Sinupret
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není doposud známo.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Z bezpečnostních důvodů má být Sinupret podáván během těhotenství pouze po přísném zhodnocení rizika a přínosu ošetřujícím lékařem.
Není známo, jestli jsou léčivé látky Sinupretu vylučovány do mateřského mléka, Sinupret nemá být v období kojení užíván.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
Sinupret obsahuje 19% alkoholu.
Tento léčivý přípravek obsahuje 456 mg alkoholu (ethanol) v 3, 0 ml, což odpovídá 152 mg/ml (19% V/V). Množství alkoholu v 3,0 ml tohoto léčivého přípravku odpovídá méně než 12 ml piva nebo 5 ml vína. Takto malé množství alkoholu v tomto léčivém přípravku nemá žádné znatelné účinky.
3. JAK SE SINUPRET UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je:
Pacienti
Jednotlivá dávka
Denní dávka
Dospělí a dospívající od 12 let
50 kapek (3,0 ml)
150 kapek (9,0 ml)
Děti od 6 do 11 let
25 kapek (1,5 ml)
75 kapek (4,5 ml)
Děti od 2 do 5 let
15 kapek (0,9 ml)
45 kapek (2,7 ml)
Perorální kapky, roztok k podání ústy.
Sinupret se užívá 3x denně a pokud je to žádoucí, může se užívat s tekutinou (např. se sklenicí vody), například proto, aby se dětem zamaskovala hořká chuť. Pacientům s citlivým žaludkem se doporučuje užívat Sinupret po jídle.
Sinupret nemá být užíván déle než 7–14 dní.
3
Při kapání držte lahvičku ve svislé poloze, viz obrázek.
Před použitím dobře protřepat!
Použití u dětí
Sinupret není určen dětem mladším 2 let.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinupret, než jste měl(a)
V případě, že jste užil(a) více Sinupretu, než jste měl(a), poraďte se s lékařem. Váš lékař může rozhodnout, zda je nutné učinit nějaké další kroky. V případě předávkování se nežádoucí účinky uvedené níže mohou vyskytnout v intenzivnější míře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Sinupret
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě přípravkem Sinupret, podle pokynů v této příbalové informaci.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 léčených osob)
Trávicí potíže (jako jsou bolesti břicha, pocit na zvracení).
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 1000 léčených osob)
Reakce z přecitlivělosti kůže jako vyrážka, zarudnutí kůže, svědění.
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
Dále se mohou vyskytnout alergické reakce jako otok rtů, jazyka a hrdla a/nebo hrtanu se zúžením dýchacích cest (angioedém), dušnost, otok obličeje.
Při prvních známkách přecitlivělé/alergické reakce nesmí být Sinupret dále užíván.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
4
5. JAK SINUPRET UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 3 měsíce.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo štítku za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Sinupret obsahuje
Léčivou látkou je tekutý extrakt z hořcového kořene, prvosenkového květu, šťovíkové nati, květu bezu černého a sporýšové nati
100 g (odpovídá 102 ml) roztoku obsahuje: 29,0 g extraktu (ve formě tekutého extraktu) (1 : 11) ze směsi Gentianae lutea L., radix (hořcový kořen), Primula veris L. a/nebo Primula elatior (L.) Hill, flos cum calycibus (prvosenkový květ), Rumex sp., herba (šťovíková nať), Sambucus nigra L., flos (květ bezu černého) a Verbena officinalis L., herba (sporýšová nať) (1/3/3/3/3).
Extrakční rozpouštědlo: ethanol 59% (V/V).
Pomocné látky: ethanol 19% (V/V) (součást extraktu), čištěná voda.
1 ml = 17 kapek
Jak Sinupret vypadá a co obsahuje toto balení
Sinupret je čirá, žlutohnědá tekutina.
Při skladování se může objevit jemný zákal nebo vyvločkování, což však nemá vliv na účinnost přípravku. V menší míře se může v roztoku tvořit usazenina.
Lahvička z hnědého skla, polyethylenová kapací vložka, polypropylenový šroubovací uzávěr s polyethylenovým kroužkem garantujícím neporušenost obalu, štítek, krabička.
Je dodáván v balení po 50, 100, 200 a 500 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Bionorica SE
Kerschensteinerstrasse 11–15
92318 Neumarkt
Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Schwabe Czech s.r.o.
Pod Klikovkou 1917/4
150 00 Praha 5
Česká republika
5
Tel: +420 241 740 447
email: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23. 04. 2021

Doplňkové parametry

Kategorie: Přírodní léčiva
Hmotnost: 0.215 kg
Kód SÚKL: 0075868
Charakteristika: Léčivý přípravek

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz