S objednanými přípravky zasíláme informace, jak správně užívat homeopatika, Schüsslerovy soli i Bachovy esence, abyste dosáhli plného úspěchu. Neboť důležité je nejen vědět, CO užívat, ale též JAK to užívat.

Halicar mast 25 g

Kód: SCH-2
Neohodnoceno
172 Kč
Skladem (>7 ks)
Můžeme doručit do:
19.06.2024

Halicar mast 25 g

Ekzémy alergického původu, doléčování a podpůrná terapie atopických ekzémů, symptomatická terapie neurodermitid (svědivá kožní onemocnění). Zdravotnický přípravek může pomoci při ekzémech, alergických vyrážkách, bodnutí hmyzem, slunečních alergiích, podrážděné kůži. Mast zklidní pokožku, zmírní svědění, léčí zánět, vhodný na celé tělo i na tvář. Vhodný i pro malé děti.

Léková forma: Homogenní, lehce nažloutlá mast, s mírně zeleným nádechem.

Léčivá látka a její množství: Léčivou látkou je Cardiospermum halicacabum tinctura basica a.u.h. 10,0 g ve 100 g masti.

Jak užívat: Mast se nanáší v tenké vrstvě 2 až 3krát denně (podle potřeby častěji) na postižená místa na pokožce a lehce se vetře do pokožky. Po zmírnění potíží je možno mast používat méně často.

Obsah balení: Tuba obsahuje 25 g masti.

Nežádoucí účinky: Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku. Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10.
Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Detailní informace

Detailní popis produktu

1
sp.zn. sukls217775/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA
Halicar 0,1 g/g, mast
Cardiospermum halicacabum tinctura basica a.u.h.
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Halicar a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Halicar používat
3. Jak se Halicar používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Halicar uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE HALICAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Halicar je rostlinný léčivý přípravek určený ke kožnímu podání. Léčivou látkou je základní homeopatická tinktura připravená z čerstvých nadzemních částí druhu Cardiospermum halicacabum L. (srdcovnice nadmutá), která má regenerační a protizánětlivý účinek.
Halicar se používá na ekzémy alergického původu, k doléčování a podpůrné léčbě atopických ekzémů a neurodermitid (svědivá kožní onemocnění).
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HALICAR POUŽÍVAT
Nepoužívejte Halicar
Jestliže jste alergický(á) na srdcovnici nadmutou (Cardiospermum halicacabum) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření:
Před použitím přípravku Halicar se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Další léčivé přípravky a Halicar
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
2
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzájemné ovlivnění s jinými léčivými přípravky není dosud známo. O současném používání jiných kožních přípravků se poraďte s lékařem.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Halicar nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Halicar obsahuje emulgující cetylstearylalkohol (typ A). Tato složka může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).
3. JAK SE HALICAR POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Mast je určena ke kožnímu podání.
Doporučené dávkování
Mast se nanáší v tenké vrstvě 2 až 3krát denně (podle potřeby častěji) na postižená místa na pokožce a lehce se vmasíruje. Po zmírnění potíží je možno mast používat méně často.
Použití u dětí
Přípravek může být používán i u batolat a dětí.
Pokud se do 7 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.
Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 4 týdny.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U citlivých osob zcela ojediněle možnost výskytu alergických kožních reakcí.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. JAK HALICAR UCHOVÁVAT
Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento
3
přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co Halicar obsahuje
Léčivou látkou je: Cardiospermum halicacabum tinctura basica a.u.h. 10,0 g ve 100 g masti.
Pomocnými látkami jsou: Emulgující cetylstearylalkohol (typ A), bílá vazelína, oktyldodekanol, čištěná voda, benzylalkohol, tekutý parafin.
Jak Halicar vypadá a co obsahuje toto balení
Halicar je homogenní, lehce nažloutlá až zelenavo žlutavá mast.
Hliníková tuba zaslepená těsnicím lakem s vnitřní ochrannou vrstvou na bázi epoxifenolových pryskyřic, PE šroubovací uzávěr s trnem na otvírání tuby.
Velikost balení: 25g, 50g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostraße 24
76227 Karlsruhe Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr. Peithner Prag s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha CZ
Tel: +420 241 740 540
e-mail: office@peithner.cz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.7.2015.

Doplňkové parametry

Kategorie: Přírodní léčiva
Hmotnost: 0.04 kg
Kód SÚKL: 0125103
Charakteristika: Léčivý přípravek

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz