S objednanými přípravky zasíláme informace, jak správně užívat homeopatika, Schüsslerovy soli i Bachovy esence, abyste dosáhli plného úspěchu. Neboť důležité je nejen vědět, CO užívat, ale též JAK to užívat.

Coryzalia

Kód: B-K-5
Neohodnoceno
Značka: BOIRON
178 Kč –5 %
Coryzalia
178 Kč –5 % 169 Kč
Skladem (>7 ks)
Můžeme doručit do:
31.05.2024

Coryzalia je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy a nachlazení. Kód SÚKL: 0097941.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Coryzalia je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy a nachlazení, které se projevují např. výtokem z nosu, kýcháním, pocitem ucpaného nosu a slzením.

Coryzalia obalené tablety

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek CORYZALIA a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CORYZALIA užívat

3. Jak se přípravek CORYZALIA užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek CORYZALIA uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Coryzalia a k čemu se používá

CORYZALIA je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě rýmy a nachlazení, které se projevují např. výtokem z nosu, kýcháním, pocitem ucpaného nosu a slzením.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coryzalia užívat

Neužívejte přípravek coryzalia

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku CORYZALIA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

V případě horečky (teploty přesahující 38 °C) musí být zdravotní stav vždy konzultován s lékařem nebo lékárníkem. Složka přípravku Pulsatilla může zhoršit průběh zánětu středního ucha.

Děti

Z důvodu možného rizika vdechnutí tablety se přípravek CORYZALIA nemá používat u dětí ve věku do 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Coryzalia

Žádné interakce s jinými léky se neočekávají.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek CORYZALIA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Coryzalia obsahuje sacharózu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. jak se přípravek Coryzalia užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Orální podání.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti od 6 let:

Jednu tabletu rozpusťte v ústech každou hodinu od prvních příznaků nemoci. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení. Denní dávka nemá překročit 8 tablet.
Z důvodu možného rizika vdechnutí tablety se přípravek CORYZALIA nemá používat u dětí ve věku do 6 let.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Coryzalia, než jste měl(a)

Neočekává se žádné riziko, jestliže jste užil(a) více přípravku CORYZALIA, než jste měl(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Coryzalia

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Coryzalia uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Coryzalia obsahuje

Léčivými látkami v jedné obalené tabletě (300 mg) jsou:

Allium cepa 3 CH ............................................. 0,333 mg
Belladonna 3 CH .............................................. 0,333 mg
Sabadilla 3 CH ................................................. 0,333 mg
Gelsemium 3 CH .............................................. 0,333 mg
Kalium bichromicum 3 CH .............................. 0,333 mg
Pulsatilla 3 CH ................................................. 0,333 mg

Pomocnými látkami jsou:

sacharóza, mastek, arabská klovatina, magnesium-stearát, želatina, bílý vosk, karnaubský vosk.

Jak přípravek Coryzalia vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, hladké, podlouhlé bikonvexní obalené tablety, PVC/Al blistr, krabička.
Balení obsahuje 40 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21. 10. 2019

Doplňkové parametry

Kategorie: Homeopatika
Hmotnost: 0.035 kg
Kód SÚKL: 0097941
Charakteristika: Léčivý přípravek. Homeopatikum.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz