Důležité upozornění

Homeopatický Manuál© umožňuje se značnou mírou spolehlivosti nalézt účinné homeopatikum, nemůže však zahrnovat veškerá možná řešení. Neodpovídá-li žádný z uvedených popisů potíží skutečnosti, obraťte se na zkušeného homeopata. Homeopatická samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči! Společnost Empatie, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození osob nebo majetku.

REGULAX PIKOSULFÁT KAPKY
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

REGULAX PIKOSULFÁT KAPKY

Katalóg. číslo:4001
Naša cena: 3.18 € s DPH
DPH:10%
Kód SUKL:0059335
Charakteristika:Léčivý přípravek.
Početks

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Regulax pikosulfát kapky
(NATRII PICOSULFAS MONOHYDRICUM)
Perorální kapky, roztok
Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci
Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstrasse 2
D-53783 Eitorf
Německo
Složení
1 ml (= 20 kapek) obsahuje: 7,5 mg natrii picosulfas monohydricum (ekv. 7,23 mg natrii 
picosulfas).
Pomocné látky: Sorbitol 70% nekrystalizující, propylenglykol, čištěná voda.
Indikační skupina
Projímadlo (Laxativum).
Charakteristika
Regulax pikosulfát je místně působící projímadlo ke krátkodobému použití. 
Indikace
Regulax pikosulfát je určen bez doporučení lékaře pro krátkodobé léčení zácpy a na 
doporučení lékaře při stavech vyžadujících snadné vyprázdnění (příprava na RTG nebo 
endoskopická vyšetření). 
U dlouhodobě nemocných, starých osob, u dětí a dalších rizikových skupin je nutné dobu 
užívání a množství přípravku konzultovat s lékařem. 
Kontraindikace
Regulax pikosulfát nesmí být užíván při známé přecitlivělosti na léčivou látku natrium 
picosulfat, na triarylmethan a nebo na další složky přípravku.
Nesmí být užíván při těžké dehydrataci, při zácpě spojené s jinými potížemi, jako jsou bolesti 
břicha, zvracení, horečka, neprůchodnost střev, akutní infekce v dutině břišní či nadýmání 
bez odchodu plynů atd. Přípravek nesmí být podáván dětem mladším 4 let, dětem do 10 let 
by měl být podáván pouze po dohodě s lékařem.
Nežádoucí účinky
Nejsou při krátkodobém užívání obvyklé. Pokud je přesto přípravek užíván delší dobu nebo 
ve vyšších dávkách, může dojít ke ztrátám tekutin a solí nebo k poruchám činnosti ledvin. 
V takovém případě by měla být vyrovnána ztráta tekutin a elektrolytů (zejm. draslíku) 
vhodnými nápoji (např. minerální voda) a kontaktován lékař.
Vzácně (u 1 nebo několika z 10.000 pacientů) vznikají při krátkodobém užívání lehké bolesti 
břicha nebo zvýšená četnost stolice.
Velmi vzácně (u méně než 1 z 10.000 pacientů) může dojít k projevům přecitlivělosti.
Velmi často (u více než 1 z 10 pacientů) dochází při dlouhodobém užívání nebo vysokých 
dávkách ke zvýšeným ztrátám vody, draslíku a ostatních solí, což může znamenat narušení 
funkce srdce a vést ke svalové slabosti, zvláště při současném používání diuretik (léky na 
odvodnění) a kortikosteroidů (hormony nadledvinek). 
Interakce
Informujte svého lékaře o všech současně užívaných lécích, i volně prodejných.2/2
Současné podávání antibiotik může potlačit účinek přípravku Regulax pikosulfát kapky. 
Přípravek Regulax pikosulfát kapky by mohl způsobit zvýšené vylučování draslíku stolicí. 
Jestliže jsou současně užívány jiné medikamenty způsobující ztrátu draslíku, například určitá 
diuretika (léky podporující močení) a kortikosteroidy (hormony kůry nadledvinek), může dojít 
k nedostatku draslíku s poruchami srdeční činnosti a svalovou ochablostí.
Může být zvýšena citlivost na určité přípravky (srdeční glykosidy) zvyšující výkonnost srdce.
Dávkování a způsob podávání
Pokud lékař nedoporučí jinak:
Dospělí a děti od 12 let 14 – 27 kapek (odpovídá 5 - 10 mg natrium picosulfatu). 
Děti od 4 let 7 – 14 kapek (odpovídá 2,5 – 5 mg natrium picosulfat)
Lék je nejvhodnější užít večer před spaním, aby k vyprázdnění došlo v ranních hodinách.
Účinek se dostaví zpravidla po 10 – 12 hodinách. 
Regulax pikosulfát kapky se smí bez lékařského doporučení užívat pouze krátkodobě. 
Obvykle se podává v 1 dávce večer, jednorázově po dobu 1 dne. Pokud obtíže přetrvávají, je 
nutné kontaktovat lékaře.
Optimální dávka je individuální pro každého jednotlivce a lze ji dosáhnout úpravou běžné 
dávky. 
Při předávkování, jehož příznaky jsou křečovitá bolest v podbřišku s opakovaným 
vyprazdňováním střeva, dochází k průjmu a je zpravidla nutné vyrovnat ztrátu tekutin a 
elektrolytů. V takovém případě je třeba se poradit s lékařem.
Upozornění
Regulax pikosulfát obsahuje sorbitol a mohou ho užívat diabetici.
U malých dětí se může objevit dosud nediagnostikovaná fruktózová intolerance, proto lze 
přípravek použít pouze po předchozí konzultaci s lékařem.
Před podáváním přípravku dětem se vždy poraďte s lékařem.
Těhotné a kojící ženy smí Regulax pikosulfát užívat pouze na lékařské doporučení.
Dlouhodobé užívání může zhoršit zácpu (lenivost střev). Před zahájením terapie 
dlouhotrvajících obtíží se doporučuje lékařské vyšetření, aby byly vyloučeny organické 
příčiny, vyplývající z event. existujícího onemocnění.
Léčení léky se doporučuje v těch případech, kdy změna stravovacích návyků (zvýšení příjmu 
balastních látek a přívodu tekutin), právě tak, jako změna životního stylu, (zvýšení tělesného 
pohybu) nepřináší efekt. 
Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Po prvním otevření lze Regulax pikosulfát použít po dobu 6 měsíců.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávání
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání
Balení
10 ml, 20 ml, 50 ml kapek
Datum poslední revize
26.8.2009

Späť na predchádzajúcu stránku.