Důležité upozornění

Homeopatický Manuál© umožňuje se značnou mírou spolehlivosti nalézt účinné homeopatikum, nemůže však zahrnovat veškerá možná řešení. Neodpovídá-li žádný z uvedených popisů potíží skutečnosti, obraťte se na zkušeného homeopata. Homeopatická samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči! Společnost Empatie, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození osob nebo majetku.

NAC AL 600 Šumivé Tablety por.tbl.eff.20x600mg
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

NAC AL 600 Šumivé Tablety por.tbl.eff.20x600mg

Výrobca:ALIUD PHARMA GmbH
Katalóg. číslo:20107
Naša cena: 7.01 € s DPH
DPH:10%
Charakteristika:Léčivý přípravek.
Početsk

Příbalová informace výrobku NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY 20X600MG Šumivé tablety

1/4 

sp.zn.sukls175149/2012 

Příbalová informace VP 
Informace pro použití, čtěte pozorně! 

NAC AL 600 šumivé tablety 
(Acetylcysteinum) 
Šumivé tablety 

Milá pacientko, milý paciente, 
prosím, čtěte pozorně následující informaci, protože obsahuje důležité údaje pro 
používání tohoto léku. S případnými dalšími otázkami se obracejte, prosím, na vašeho 
lékaře nebo lékárníka. 

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce 
ALIUD PHARMA GmbH 
Gottlieb Daimler Str. 19 
D 89150 Laichingen 
Německo 

Výrobce 
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo 

Složení 
Léčivá látka: Acetylcysteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě 
Pomocné látky: Dihydrogen-citronan sodný, hydrogenuhličitan sodný, aspartam
povidon 25, makrogol 6000, citronové aroma 


Indikační skupina 
Indikační skupina: mukolytikum, expektrorans 

Charakteristika 
Acetylcystein zkapalňuje hustý hlen v průduškách, podporuje vykašlávání 
nahromaděného sekretu a může přispět k zmírnění dráždění na kašel. 
2/4 

Indikace 
Lék k uvolnění vazkého hlenu při akutních a chronických onemocněních dýchacích 
cest. 

Kontraindikace 
Kdy nesmíte přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat? 
Přípravek nesmíte užívat pokud víte o své přecitlivělosti na acetylcystein nebo na 
jinou součást přípravku. 

Na co musíte dbát během těhotenství a při kojení? 
Zatím nejsou dostatečné zkušenosti s používáním NAC AL 600 šumivé tablety v 
těhotenství a při kojení. Za těchto podmínek by neměl být přípravek užíván, ledaže 
lékař rozhodne, že použití léku je naprosto nezbytné. 

Co musíte brát v úvahu při léčení dětí? 
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky není přípravek NAC AL 600 šumivé 
tablety vhodný pro děti do 14 let. 

Nežádoucí účinky 
Jaké nežádoucí účinky může NAC AL 600 šumivé tablety vyvolat? 
Velmi zřídka může vzniknout pálení žáhy, nevolnost, zvracení a průjem
V ojedinělých případech došlo k zánětům sliznice ústní (stomatitis), k bolestem hlavy 
a šumění v uších (tinnitus). Existují ojedinělé zprávy, že po podání acetylcysteinu 
vznikly reakce z přecitlivělosti, např. svědění, kopřivka (utrikaria), kožní vyrážka 
(exantém, rush), dušnost, spasmus průdušek, zrychlení srdečního tepu a pokles 
krevního tlaku; ojedinělé zprávy o spasmu průdušek se týkaly převážně pacientů s 
zvýšenou reaktivitou průdušek při průduškovém astmatu (tzv. hyper-respondeři, 
zvýšená citlivost průdušek vůči různým dráždivým faktorům). 
V souvislosti s podáváním acetylcysteinu bylo ojediněle zaznamenáno krvácení, a to 
částečně v rámci celkové přecitlivělosti. 
Zpozorujete-li u sebe některý z uvedených nežádoucích účinků nebo jinou 
neobvyklou reakci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Jaká opatření jsou nutná pokud se objeví nežádoucí účinky? 
Při prvním náznaku přecitlivělosti se nesmí přípravek NAC AL 600 šumivé tablety 
dále užívat. Informujte svého lékaře, který posoudí závažnost příznaků a podle 
potřeby rozhodne o vhodných opatřeních. 


3/4 
Interakce 
Které jiné léky ovlivňují účinky NAC AL 600 šumivé tablety a jak ovlivňuje tento 
přípravek působení jiných léků? 
Uvědomte si, že následující údaje se mohou vztahovat i k lékům, které jste užívali 
krátce před užíváním acetylcysteinu. 
Je nutné pečlivě zvážit vhodnost současného použití NAC AL 600 šumivé tablety a 
přípravků, které kašel tlumí (antitusika), protože může dojít k nebezpečnému 
městnání hlenu v dýchacích cestách. 
Tetracyklin (hydrochloid) lze podávat pouze odděleně, nejméně s 2-hodinovým 
časovým odstupem od užívání NAC AL 600 šumivé tablety (neplatí pro doxycyklin). 
Současné podávání NAC AL 600 šumivé tablety a nitroglycerinu může zesílit 
působení nitroglycerinu na rozšíření cév a zředění krve (zesiluje útlum shlukování 
krevních destiček). 

Návod k správnému dávkování 
Uvedené pokyny platí, pokud váš lékař neurčí jinak. Dodržujte prosím následující 
pokyny, jinak by lék nemohl správně působit. 
Jaké množství NAC AL 600 šumivé tablety máte užívat a jak často? 
Dospělí a mládež od 14 let: 2 x denně 1/2 nebo 1 x denně 1 šumivou tabletu (tj. 600 
mg acetylcysteinu na den). 
Jak a kdy máte NAC AL 600 šumivé tablety užívat? 
Tablety NAC AL 600 šumivé tablety se užívají po jídle rozpuštěné ve sklenici vody. 
Upozornění: Dostatečný přívod tekutiny zlepšuje účinek přípravku na uvolňování 
hlenu. 
Jak dlouho máte přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat? 
Bez porady s lékařem smí dospělí a děti starší 14 let užívat přípravek nejdéle 5 dnů. 
Pokud se stav onemocnění po této době nezlepší, je nutná porada s lékařem. 

Důležitá upozornění a varování 
Na co ještě musíte dbát? 
U fenylketonurie, což je dědičné onemocnění látkové výměny, je nutné mít na zřeteli, 
že lék obsahuje aspartamové sladidlo. V jedné šumivé tabletě je 11.22 mg 
fenylalaninu. 
Na co musíte dbát při řízení motorových vozidel, při práci ve výškách a při obsluze 
strojů? 
Není důvod ke zvláštním opatřením. 
Co máte dělat došlo-li k požití velkých dávek NAC AL 600 šumivé tablety (úmyslné 
nebo náhodné předávkování)? 
Při náhodném nebo úmyslném předávkování se mohou dostavit příznaky místního 
podráždění, jako jsou pálení žáhy, bolesti žaludku, nevolnost, zvracení a průjem
4/4 
Zatím však, ani při extremním předávkování, nebyly zaznamenány závažné nežádoucí 
účinky a příznaky intoxikace. 
Při pochybnostech se poraďte s lékařem. 

Co máte dělat, když jste užili malou dávku NAC AL 600 šumivé tablety nebo jste si 
některou dávku zapomněli vzít? 
Pokud jste zapomněli vzít jednu dávku NAC AL 600 šumivé tablety nebo jste si vzali 
příliš malou dávku, pokračujte při další dávce podle předpisu. 

Uchovávání 

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí! 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a 
krabičce za výrazem použitelné do. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25° C v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl 
přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Po vyjmutí tablety, víčko tuby řádně uzavřete ! 
Po rozpůlení tablety musí být zbylá polovina tablety neprodleně vrácena do tuby a 
tuba musí být ihned dobře uzavřena. 
Po první otevření tuby spotřebujte do 3 měsíců. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. 
Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato 
opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

Balení a druh obalu 
NAC AL 600 šumivé tablety: 
10 šumivých tablet 
20 (2 x 10) šumivých tablet 

Na lékařský předpis: 
50 (5 x 10) šumivých tablet 

Datum poslední revize příbalové informace: 23.10.2013 
Máte-li jakékoliv další dotazy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Súvisiace oddelenie:

Späť na predchádzajúcu stránku.