Důležité upozornění

Homeopatický Manuál© umožňuje se značnou mírou spolehlivosti nalézt účinné homeopatikum, nemůže však zahrnovat veškerá možná řešení. Neodpovídá-li žádný z uvedených popisů potíží skutečnosti, obraťte se na zkušeného homeopata. Homeopatická samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči! Společnost Empatie, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození osob nebo majetku.

Nervozita a podrážděnost

Nervozita a podrážděnost jsou chorobné stavy ztrpčující život jak samotnému postiženému, tak i (a to především), jeho okolí. Při léčbě nervozity a podrážděnosti se výborně uplatňují Bachovy květové esence, zejména esence č. 18 Impatiens a č. 31 Vervain. Dále se mohou uplatnit esence č. 20 Mimulus, esence č. 26. Rock rose a esence č. 1 Agrimony. Tyto esence si můžete objednat v sekci Bachovy květové esence – Manuál.

S objednanými přípravky obdržíte též informační list k podávání Bachových kapek, homeopatik a homeopatické léčbě.

  Popis Název položky Cena s DPH
calcium_phosphoricum.jpg

Nervozita u dětí a teenagerů.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
No. 2 Calcium phosphoricum DHU 80 tablet 99.00 Kč
ks
magnesium_phosphoricum.jpg

Nervozita a křečovité chování u dospělých. Nedokáže se uvolnit.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
No. 7 Magnesium phosphoricum DHU 80 tablet 99.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_307.jpg

Ctižádostivý typ se sklonem k soutěživosti a přepínání se, v práci i sexu. Podrážděnost, netrpělivost. Snadno se jej dotkne nemístná poznámka či uštěpačnost. Odmlouvání jej velmi rozčílí. Nutkavé chování (první pohnutku hned bez přemýšlení realizuje). Zimomřivost. Bezprostřední příčinou potíží (spouštěčem) může být konzum povzbudivých látek, kávy, alkoholu a drog nebo léků. V úvahu přichází též zlost, odmlouvání a odpor, často též přepracovanost.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
NUX VOMICA 9CH 87.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_298.jpg

Úzkostná povaha a impulsivnost. Pocit spěchu, vnitřního neklidu a bezradnosti. Nekontrolovatelná citová hnutí. Strach ze zpoždění a přehnaný strach o vlastní zdraví. Tréma z veřejného vystoupení a zkoušek. Ovlivnitelnost a strach ze selhání. Mohou se vyskytnout i různé  fobie. Nafouklé břicho. Zhoršení teplem, zlepšení chladem. Chuť na sladké, po kterém se ale potíže zvýrazňují.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
ARGENTUM NITRICUM 9CH 87.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_299.jpg

Přehnaná kritičnost vůči ostatním lidem. Nervozita a neklid,který se projevuje i v pohybech. Podrážděnost. Obavy o vlastní zdraví. Upjatost v jednání a komunikaci. Strach ze smrti a strach zůstat o samotě. Pořádkumilovnost až pedantičnost. Zimomřivost. Slabost a vyčerpání. Bolesti pálivého charakteru. Upíjí nápoje po malých doušcích. Typické je zhoršení kolem půlnoci.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
ARSENICUM ALBUM 9CH 87.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_300.jpg

Dělá si starosti, zejména o finanční prosperitu, majetek a hmotné zabezpečení do budoucnosti. Chce být sám a mít klid. Podrážděný a mrzutý. Velmi výrazná žízeň, pije velká množství. Příčinou potíží bývají i běžné mrzutosti, zlost. Pohyb zhoršuje, klid a poloha vleže zmírňují potíže.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
BRYONIA 9CH 87.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_301.jpg

Pacient je znám jako nervní typ, popudlivý, nesnášenlivý až vzteklý. Výrazná přecitlivělost k fyzickým bolestem, které se zdají být nesnesitelné. Přecitlivělý i na duševní úrovni. I přes bolesti panovačný, vzteklý, hrubý, hádavý a nezdvořilý. Nemá rád doteky. Mohou se objevit i potíže se zažíváním, křeče v břiše, průjem. Bezprostřední příčinou potíží (spouštěčem) může být neúměrný konzum kávy, případně výbuch vzteku. Zhoršení zejména po ránu a dopoledne, nejčastěji kolem 10. hodiny.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
CHAMOMILLA VULGARIS 15CH 87.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_302.jpg

Křečovité bolesti v břiše i jinde. Neklid a netrpělivost, lehce vybuchne. Bezprostřední příčinou potíží (spouštěčem) bývá většinou zlost, projevená i potlačená. Stejně tak nevole, odpor k někomu či něčemu a potupa (veřejná nebo vnitřně pocítěná). Zlepšení schoulením se, tlakem na bolestivou oblast a teplem.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
COLOCYNTHIS 9CH 87.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_303.jpg

Pacient je hádavý, není-li k dispozici jiná osoba, vede často vnitřní konfrontační dialog. Navenek mrzoutský se sklony k násilnickému chování. Přecitlivělý na mentální úrovni, snadno se urazí. Strach z pohrom a nehod. Citlivý na průvan, pořád na něj odněkud „táhne“. Přecitlivělý též na vlivy počasí a nízkou okolní teplotu a ostatní počitky. Vyskytují se bodavé bolesti. Zimomřivost. Tělesné výměšky odporně páchnou. Chuťové preference orientované na kyselou chuť. Bezprostřední příčinou potíží (spouštěčem) může být nachlazení studeným větrem nebo průvanem. Zhoršení potíží chladem.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9CH 87.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_304.jpg

Typ idealisticky založený, náladový, s bouřlivými projevy v citech. Podrážděnost a náladovost. Snadno se urazí. Rozporuplný typ. Sklon k hysterickým až teatrálním projevům. V citech bouřlivá vzplanutí, která obvykle dlouho nevydrží („brzy oheň, brzy popel…“) Zklamání v citech. Vzdychání a naříkání. Nechce být utěšován. V krku pocit „knedlíku“, paradoxně však polyká snadněji tuhou stravu než tekutiny. Bezprostřední příčinou potíží (spouštěčem) bývá zklamání v lásce a smutek. Chuť na sladké, které ale zhoršuje potíže. Cestování zlepšuje náladu i zdravotní stav. Káva naopak zhoršuje.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
IGNATIA AMARA 9CH 87.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_305.jpg

Žárlivost a závist. Pomstychtivost. Projevy hněvu. Vášnivost a intenzivní city. Upovídanost. Pocity obav a strachu, provinění. Výčitky svědomí. Nesnáší upnuté a těsné oblečení, zvláště kolem krku a kolem pasu. Paradoxní zhoršení potíží ráno po spánku. Zhoršení též před menstruací a v období přechodu. Viz též hesla „Předmenstruační syndrom“ a „Klimakterium“.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
LACHESIS MUTUS 9CH 87.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_309.jpg

Sebepodceňování, chybějící sebedůvěra a z toho pramenící nízká přirozená autorita, což může být zakrýváno panovačností, arogancí, zejména vůči členům vlastní rodiny, případně slabším a podřízeným jedincům v kolektivu. Strach o vlastní kariéru a hypochondrie. Při psaní přehazuje ve slovech písmena, při mluveném projevu a četbě slova, může i zadrhávat. Potíže se zažíváním, plynatost. Typická je chuť na sladké. Zhoršení jídlem i půstem, zhoršení v pozdním odpoledni, zpravidla po 16. hodině. Kolem 20. hodiny pak již nastává zlepšení. Typická vyhublost a poněkud starší vzezření, než odpovídá věku.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
LYCOPODIUM CLAVATUM 9CH 87.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_306.jpg

Zvláště po ránu mrzutá a podrážděná nálada. Zimomřivost. Objevují se bodavé bolesti v různých částech těla. Nedovede zapomenout křivdu, odpustit. Vyhledává spory, hádky. Pesimistický, k životem otrávený a od života nic neočekávající. Přitom má obavy o svoje zdraví. Kožní vyrážky, může se objevit i pásový opar, koutky úst vrásčité. Zhoršení chladem, zlepšení a uklidnění jízdou v autě.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
NITRICUM ACIDUM 9CH 87.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_308.jpg

Podrážděný, ironicky reagující typ. K rodinným příslušníkům necítí pozitivní vazbu. Emocionálně vyhořelý, lhostejný. Odpor k pohlavnímu styku. Pocity chladu. Odpor ke společnosti, ale zlepšení potíží tancem a tělesným pohybem. Zhoršení menstruací (viz též hesla „Předmenstruační syndrom“ a „Menstruační potíže“).

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
SEPIA OFFICINALIS 9CH 87.00 Kč
ks
monokomponety_boiron_310.jpg

Tvrdohlavost, umíněnost, podrážděnost. Ctižádostivý a k ostatním kritický. Extrovertní nevázanost. Nedbá na sebe ani na úklid obydlí, nemá vkus v oblékání, po mytí a koupání se cítí hůře. Zajímavé myšlenky, intelektuální založení se smyslem pro filosofii a vědecké teorie. Obavy o vlastní zdraví. Tělesné výměšky odporně páchnou po zkažených vejcích. Kožní vyrážky. Zhoršení mytím a koupáním, celkové zhoršení v zimě. Typické zhoršení kolem 11. hodiny dopolední (pocit silného hladu, dostavují se bolesti hlavy a podrážděnost). Zhoršení též za horkého počasí a teplem postele.

Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
SULFUR 9CH 87.00 Kč
ks