S objednanými přípravky zasíláme informace, jak správně užívat homeopatika, Schüsslerovy soli i Bachovy esence, abyste dosáhli plného úspěchu. Neboť důležité je nejen vědět, CO užívat, ale též JAK to užívat. Seznamte se s rozsahem naší nabídky – rolujte dolů.

Paragrippe

Kód: B-K-12
Neohodnoceno
Značka: BOIRON
189 Kč
Skladem (>7 ks)
Můžeme doručit do:
26.09.2023

Paragrippe, homeopatický léčivý přípravek. Kód SÚKL: 0097942

Detailní informace

Detailní popis produktu

Paragrippe je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. Paragrippe se tradičně používá k léčbě chřipkových stavů.

Paragrippe sublingvální tablety

homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek PARAGRIPPE a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARAGRIPPE užívat

3. Jak se přípravek PARAGRIPPE užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek PARAGRIPPE uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Paragrippe a k čemu se používá

PARAGRIPPE je homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných léčivých látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paragrippe užívat

Neužívejte přípravek Paragrippe

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku PARAGRIPPE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití.

Další léčivé přípravky a přípravek Paragrippe

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek PARAGRIPPE nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Paragrippe obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Paragrippe užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Orální podání.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí, dospívající a děti:

2 tablety nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.

O správném použití přípravku PARAGRIPPE se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na telefonu 224 835 090 nebo na e-mailové adrese: info@boiron.cz.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Paragrippe uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Paragrippe obsahuje

Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou:
Arnica montana 4 CH ........................................................... 0,6 mg
Belladona 4 CH .................................................................... 0,6 mg
Eupatorium perfoliatum 4 CH .............................................. 0,6 mg
Gelsemium 4 CH .................................................................. 0,6 mg
Sulfur 5 CH ........................................................................... 0,6 mg

Pomocnými látkami jsou:

sacharóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát.

Jak přípravek Paragrippe vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé sublingvální tablety.
Krabička obsahující 60 tablet v Al/PVC blistru.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na balení: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 3. 2020

Doplňkové parametry

Kategorie: Homeopatika A-Z
Hmotnost: 0.035 kg
Kód SÚKL: 0097942
Charakteristika: Léčivý přípravek. Homeopatikum.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz