Důležité upozornění

Homeopatický Manuál© umožňuje se značnou mírou spolehlivosti nalézt účinné homeopatikum, nemůže však zahrnovat veškerá možná řešení. Neodpovídá-li žádný z uvedených popisů potíží skutečnosti, obraťte se na zkušeného homeopata. Homeopatická samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči! Společnost Empatie, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození osob nebo majetku.

AKH Acidum Phosphoricum por.tbl.nob.60
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

AKH Acidum Phosphoricum por.tbl.nob.60

Výrobce:Rosenpharma
Katalog. číslo:20202
Naše cena: 169.00 Kč vč. DPH
DPH:10%
Kód SUKL:0104428
Charakteristika. :Léčivý přípravek. Homeopatikum.
Početks

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Acidum phosphoricum AKH
Tablety

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje 1,5 mg Acidum phosphoricum 98 C, 1,5 mg Acidum phosphoricum 299 C a 1,5 mg Acidum phosphoricum 999 C

 

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy, rýžový škrob, magnesium-stearát.

 

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ60 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ
Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Datum revize textu: 27.1.2016.

 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Držitel: Akademie klasické homeopatie spol. s r.o., Vaňkova 48, Ostrava – Bělský les, Česká republika

Výrobce: RosenPharma a.s., Veverské Knínice 265, Ostrovačice, Česká republika

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/480/07-C

Zpět na předchozí stránku.