Důležité upozornění

Homeopatický Manuál© umožňuje se značnou mírou spolehlivosti nalézt účinné homeopatikum, nemůže však zahrnovat veškerá možná řešení. Neodpovídá-li žádný z uvedených popisů potíží skutečnosti, obraťte se na zkušeného homeopata. Homeopatická samoléčba nenahrazuje nutnou lékařskou péči! Společnost Empatie, s.r.o. nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné poškození osob nebo majetku.

esence č. 24 Pine 20 ml
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

Pine 20 ml

Výrobce:Krystal Aguamarin
Katalog. číslo:Bach 24
Naše cena: 291.00 Kč vč. DPH
DPH:15%
Charakteristika. :Doplněk stravy.
Početks

Zdroj esence: samčí a samičí květy borovice lesní (Pinus sylvestris L.)

Signaturou borovice je její schopnost vyrůst a žít v nepříznivých podmínkách. Borovice rostoucí na skále a vzdorující bouři patří k oblíbeným tématům malířů krajinářů. Zdá se, jako by si borovice sama tyto nepříznivé a drsné podmínky zvolila, snad aby nezabírala místo jiným stromům v příznivějším prostředí.

Charakteristické znaky negativního stavu Pine: Člověk v negativním stavu Pine je sužován trvalými pocity viny. Svoje pocity však většinou dovedně skrývá před svými nejbližšími i přáteli, o to těžší může být těmto lidem pomoci. Pocity vlastní viny se mohou vztahovat k událostem jak nedávným, tak i dávno minulým. Nezřídka se objevuje pocity viny nebo alespoň spoluviny za chyby a poklesky svých blízkých či přátel. Člověk v negativním stavu Pine zaujímá životní postoje a mluví, jakoby se neustále omlouval za svoji existenci. Při nastupování do přeplněné tramvaje nechá nastoupit ostatní, ve frontě nikdy nepředbíhá. Za svoje skutečná selhání nebo domnělé „viny a přestupky“ se neustále trestá odpíráním si radosti ze života. Věří, že na radost nemá právo. Přitom nechápe, že tím ničí nejen sebe, ale proviňuje se i na svých blízkých, kterým následkem svých chmurných myšlenek nedokáže dávat skutečnou lásku, někdy ani její náhražky.

Lidé v negativním stavu Pine setrvávají v mrtvých vztazích a nedokáží se bránit vůči různým formám domácího násilí, neboť jsou přesvědčeni, že si trest zaslouží. V práci platí za perfekcionisty, jsou k sobě nároční a tvrdí. Byť se uvnitř trápí, nevyhýbají se střetům a půtkám (tak jako borovice umí vzdorovat bouři). Po konfliktu bývají nahněvaní a chovají se popuzeně.

Shrnutí charakteristiky esence Pine: Trpí pocity viny a objektivně neopodstatněnými výčitkami svědomí. Mluví a jednají, jako by se omlouvali. Trpí přehnanou sebekritikou a tak se v práci velmi snaží, aby výsledky jejich činností byly vždy perfektní. Náladovost, hádavost, dokáží vytvářet prostředí, kde se daří sporům. Přehnaný pocit zodpovědnosti. Vnitřní nejistota se navenek projevuje v nejistotě jednání a mluvy.

Možné pozitivní změny po užívání esence Pine: Pocity viny jsou přiměřené skutkům a dočasné, ne trvalé a ubíjející. Objevuje se schopnost odpouštět sobě i jiným. Vnitřní vyrovnanost, schopnost soucítění. Uvědomění si svého dosavadního jednání jako předpoklad a první krok k jeho nápravě. Uvědomuje si svoje slabiny, začíná pomáhat ostatním. Akceptuje sebe, vnější podmínky a okolnosti. Dostává se do kontaktu se svými potlačenými emocemi.

Esence, homeopatika a další přípravky pro souběžné podávání: Esence Holly a Willow. Pro odpoutání od zaniklých vztahů Red chestnut a homeopatikum Natrum muriaticum 30CH.

Zpět na předchozí stránku.